نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد روش‌های انتخاب متغیر در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه دو اقلیم متفاوت

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 831-848

10.22067/jsw.v32i4.72732

جواد رمضانی مقدم؛ مصطفی یعقوب زاده؛ احمد جعفرزاده


2. ارزیابی تأثیر شوری آب آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه‌گیلاسی

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 489-500

10.22067/jsw.v32i3.70395

جواد رمضانی مقدم؛ یاسر حسینی؛ محمدرضا نیک پور؛ عطیه عبدلی