نویسنده = �������������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه راندمان و شاخص بهره‌وری آبیاری پالسی با فشارهای ثقلی در خاک شنی تحت کشت هندوانه

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 205-216

10.22067/jsw.v33i2.70933

مجید عرب فرد؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی