نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ریزوبیوم بر تولید گلومالین توسط Rhizophagus irregularis در همزیستی با گیاه شبدر تحت سطوح نیتروژن

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 399-413

10.22067/jsw.v32i2.70981

وحیده شعبانی زنوزق؛ ناصر علی‌اصغرزاد؛ جعفر مجیدی؛ رقیه حاجی بلند؛ بهزاد برادران؛ لیلی عاقبتی مالکی