نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 55-71

10.22067/jsw.v34i2.74878

سید بهروز حسینی؛ علی صارمی؛ محمد حسین نوری قیداری؛ حسین صدقی؛ علیرضا فیروزفر