نویسنده = ������������ ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه انتقال و کارایی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده در حذف کروم در ستون شن

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 147-161

10.22067/jsw.v33i1.75059

محمدتقی کوهیان افضل؛ احمد فرخیان فیروزی؛ مهدی تقوی