نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر کاربرد اسید هیومیک و کود فسفر بر رشد ریشه، جذب و جریان به درون فسفر در گیاه نیشکر

دوره 33، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 709-721

10.22067/jsw.v33i5.78726

حمیدرضا بهروان؛ رضا خراسانی؛ امیر فتوت؛ عبدالامیر معزی؛ مهدی تقوی


2. مطالعه انتقال و کارایی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده در حذف کروم در ستون شن

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 147-161

10.22067/jsw.v33i1.75059

محمدتقی کوهیان افضل؛ احمد فرخیان فیروزی؛ مهدی تقوی