نویسنده = �������������� ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و کاربرد انواع مجموعه داده‌های دیدبانی (زمینی و ماهواره‌ای) بارش بر روی ایران

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 501-520

10.22067/jsw.v0i0.78832

سید علی چاوشیان؛ پری سیما کتیرایی بروجردی