نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آبیاری زیرزمینی با پساب شهری تصفیه‌شده بر عملکرد گیاه برنج

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 885-896

10.22067/jsw.v33i6.79542

لیلی قربانی مینائی؛ مهدی ذاکری نیا؛ عباس رضایی‌اصل؛ حمیدرضا میرکریمی