نویسنده = ������������ �������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارکرد زیست‌محیطی پخش‌سیلاب از نظر ترسیب کربن در خاک و گیاه

دوره 34، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1323-1336

10.22067/jsw.2020.15049.0

محمدجواد روستا؛ کوکب عنایتی؛ سید مسعود سلیمان پور؛ کورش کمالی