نویسنده = �������� ���������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضرایب ورودی گیاهی مدل WOFOST در شرایط کم آبیاری بخشی ریشه برای گیاه آفتابگردان

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 647-660

10.22067/jsw.v32i4.64170

سیده فاطمه هاشمی؛ علی شاهنظری؛ محمود رایینی؛ علی قدمی فیروز آبادی؛ ابراهیم امیری