کلیدواژه‌ها = کروم
منشأیابی و ارزیابی آلودگی خاک‌های مرکزی استان خوزستان به برخی فلزات با پتانسیل آلایندگی

دوره 37، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 457-471

10.22067/jsw.2023.81161.1254

نسیم صحرایی؛ احمد لندی؛ سعید حجتی؛ ادواردو پاسولی


مطالعه انتقال و کارایی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده در حذف کروم در ستون شن

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 147-161

10.22067/jsw.v33i1.75059

محمدتقی کوهیان افضل؛ احمد فرخیان فیروزی؛ مهدی تقوی