کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 6
2. تأثیر مدیریت مصرف منابع پتاسیمی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گندم پائیزه

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 635-645

10.22067/jsw.v0i0.79599

محمد جعفر ملکوتی؛ عزیز مجیدی؛ سیما افرا


3. بررسی ضرایب ورودی گیاهی مدل WOFOST در شرایط کم آبیاری بخشی ریشه برای گیاه آفتابگردان

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 647-660

10.22067/jsw.v32i4.64170

سیده فاطمه هاشمی؛ علی شاهنظری؛ محمود رایینی؛ علی قدمی فیروز آبادی؛ ابراهیم امیری


4. شبیه سازی تغییرات نیتروژن خاک و گیاه توسط مدل CERES-Wheat

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 691-707

10.22067/jsw.v32i4.70443

فرزاد مندنی؛ بابک غلامی؛ علیرضا باقری؛ غلامرضا محمدی


6. ارزیابی عملکرد گیاه آفتابگردان (رقم فرخ) تحت تاثیر کم آبیاری سنتی و خشکی موضعی ریشه

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 867-875

10.22067/jsw.v0i0.20743

عباس رضایی استخروییه؛ سپهر خوش قدم؛ مجتبی ابراهیمی سیریزی؛ عیلرضا بادیه نشین