کلیدواژه‌ها = تغییرات مکانی
تعداد مقالات: 8
1. نقشه‌برداری رقومی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: مریوان، استان کردستان)

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 737-750

10.22067/jsw.v32i4.68318

شلیر اسکندری؛ کمال نبی اللهی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


3. پیش‌بینی پراکنش مکانی مادۀ آلی خاک با استفاده از شاخص‌های توپوگرافی و تکنیک شبکۀ عصبی مصنوعی-کریجینگ

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 313-325

10.22067/jsw.v32i2.68428

محمد علی محمودی؛ مولود میرزایی؛ سید محمد طاهر حسینی


4. نقشه برداری رقومی بافت خاک با استفاده از رگرسیون درختی و شبکه عصبی مصنوعی در منطقه بیجار کردستان

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1025-1036

10.22067/jsw.v0i0.28735

کمال نبی الهی؛ احمد حیدری؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


5. پهنه بندی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در حوضه آبخیز ناورود اسالم استان گیلان

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 787-796

10.22067/jsw.v0i0.21319

محمدرضا خالدیان؛ سیدعلی موسوی؛ حسین اسدی؛ مهدی نوروزی؛ محمد علی گلی


7. بررسی تغییرات عمقی و سطحی سرب و نیکل درخاک های منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 394-405

10.22067/jsw.v0i0.24366

سلمان نعیمی مرندی؛ شمس اله ایوبی؛ حسین خادمی


8. پهنه‌بندی توزیع مکانی سرب، روی و کادمیم و ارزیابی آلودگی خاک‌های منطقه‌ انگوران، استان زنجان

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1410-1420

10.22067/jsw.v0i0.19254

سمانه عبداللهی؛ محمدامیر دلاور؛ پرویز شکاری