کلیدواژه‌ها = HEC-HMS
ارزیابی هیدروگراف جریان با استفاده از داده‌های بارش ERA5 در نرم‌افزار HEC-HMS

دوره 36، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 525-539

10.22067/jsw.2022.74417.1129

سعیده پورانتظاری؛ کاظم اسماعیلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ الهه غفاری


بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 43-54

10.22067/jsw.v34i2.84342

مهدی محمودی؛ مهدی هنرمند؛ فرزین ناصری؛ صدیقه محمدی


واسنجی و اعتباریابی پارامترهای مدل HEC-HMS با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)-رویکرد تک هدفه

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 615-626

10.22067/jsw.v0i0.37239

رضا گرمه ای؛ علیرضا فریدحسینی؛ سیدمجید هاشمی نیا؛ علی حجتی


پهنه‌بندی خطر سیل با دو مدل مادکلارک و HEC-RAS در آبخیز سد بوستان استان گلستان

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 729-741

10.22067/jsw.v0i0.28016

زهرا پریسای؛ واحدبردی شیخ؛ مجید اونق؛ عبدالرضا بهره مند