کلیدواژه‌ها = برنج
مقایسه روش‌های کشت مستقیم و نشائی برنج تحت روش‌های مختلف آبیاری

دوره 35، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 790-779

10.22067/jsw.2021.69302.1036

علیرضا کیانی؛ محمد رضا یزدانی؛ محمد تقی فیض بخش


تأثیر سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی بر عملکرد برنج و بهره‌وری آب در دو روش کشت نشائی و کشت مستقیم بذر

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1019-1032

10.22067/jsw.v34i5.84952

مریم کریمی‌فرد؛ مهدی ذاکری نیا؛ علیرضا کیانی؛ محمد تقی فیض بخش


نقش مدیریت کشاورزی در تداوم جریان زاینده رود

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1095-1106

10.22067/jsw.v0i0.21391

حامد امامی حیدری؛ هادی جعفری؛ غلامحسین کرمی


واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (اصلاح شده و بومی) به مدیریت های مختلف آبیاری

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 415-421

10.22067/jsw.v0i0.24372

نعمت اله صداقت؛ همت اله پیردشتی؛ رضا اسدی؛ سید یوسف موسوی طغانی


مقایسه پارامترهای بیلان آبی در اراضی شالیزاری سنتی و تسطیح شده شهرستان قائمشهر

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 1010-1017

10.22067/jsw.v0i0.15305

علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ قاسم آقاجانی مازندرانی