دوماه نامه
علوم خاک
تعیین حدود بهینه شاخص‌های منحنی توزیع اندازه منافذ خاک

مهدی زنگی آبادی

دوره 37، شماره 5 ، آذر و دی 1402، ، صفحه 721-731

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.83150.1300

چکیده
  منحنی توزیع اندازه منافذ خاک و استفاده از حدود بهینه شاخص­های موقعیت و شکل این منحنی می­تواند به‌عنوان ابزاری برای بررسی و ارزیابی کیفیت فیزیکی خاک استفاده گردد. پژوهش حاضر در اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق واقع در جنوب شرقی شهر مشهد با هدف تعیین حدود بهینه شاخص­های منحنی توزیع اندازه منافذ با استفاده از شاخص ...  بیشتر

علوم خاک
بررسی فرآیندهای تغییر و تحول و تنفس میکروبی خاک در امتداد یک مخروط‌افکنه نیمه‌خشک در شمال شرق ایران

مهوان حسن زاده بشتیان؛ علیرضا کریمی کارویه؛ عادل سپهر؛ امیر لکزیان؛ امید بیات

دوره 37، شماره 5 ، آذر و دی 1402، ، صفحه 733-749

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.83632.1313

چکیده
  خاک‌ها با اشکال اراضی که بر روی آن‌ها تکامل می‌یابند، ارتباط تنگاتنگ دارند و ویژگی‌های آن‌ها به نوبه خود بر تکامل ژئوفرم‌ها تأثیر می‌گذارد. این پژوهش به بررسی تغییر و تحول خاک در امتداد گرادیان ارتفاعی یک مخروط‌افکنه نیمه‌خشک در جنوب رشته‌کوه بینالود در شمال شرق ایران پرداخته است. همچنین، تأثیر فرآیندهای خاک بر تنفس میکروبی ...  بیشتر

علوم خاک
تأثیر شکل نیتروژن بر ترکیب شیمیایی، غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی برگ و عملکرد دو رقم ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) در کشت بدون خاک

مریم قربانی؛ شهرام کیانی؛ علی محرری؛ سینا فلاح

دوره 37، شماره 5 ، آذر و دی 1402، ، صفحه 751-767

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.84731.1340

چکیده
  اطلاعات اندکی در مورد تأثیر شکل نیتروژن بر رشد گیاهان علوفه­ای از جمله ذرت در کشت بدون خاک موجود است. در پژوهش حاضر تأثیر شکل نیتروژن بر ترکیب شیمیایی، غلظت رنگیزه­های فتوسنتزی برگ و عملکرد دو رقم ذرت علوفه­ای در کشت بدون خاک مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با دو عامل نسبت آمونیوم ...  بیشتر

علوم خاک
بررسی قابلیت گیاه‌پالایی آتریپلکس (sp. Atriplex) و خرزهره (Nerium oleander) در جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم در مرکز دفن آرادکوه

مریم رفعتی؛ مریم ملک زاده؛ مجید فیروزی

دوره 37، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 547-560

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.81321.1256

چکیده
  فلزات سنگین یکی از آلاینده­های اصلی شیرابه زباله هستند که می­توانند گیاهان و خاک اطراف محل دفن را آلوده نمایند. در این پژوهش به بررسی تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم در دو گونه گیاهی آتریپلکس (sp. Atriplex) و خرزهره (Nerium oleander) در مرکز دفن آرادکوه شهر تهران پرداخته شد. در این مرکز، گیاه آتریپلکس به صورت خودرو در چهار منطقه و خرزهره به صورت ...  بیشتر

علوم خاک
ارزیابی سطوح مختلف کود نیتروژن و کمپوست گاوی بر عملکرد و جذب نیترات موسیر (Allium hirtifolium Boiss.) در منطقه فریدونشهر

زهرا خان محمدی؛ ابوالفضل احمدی

دوره 37، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 561-574

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.81652.1266

چکیده
  موسیر ایرانی با نام علمی (Allium hirtifolium Boiss.) گیاهی چندساله است که از رویشگاه‌های طبیعی از جمله مراتع برداشت می‌شود. با توجه به کاربردهای متنوع و رو به افزایش این گیاه در صنایع غذایی و دارویی، کشت زراعی آن در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به‌علاوه نیاز آبی موسیر کم بوده و در عین حال درآمدزایی خوبی برای کشاورزان به دنبال دارد. این ...  بیشتر

علوم خاک
تأثیر اسیدی کردن خاک فسفات و ورمی‌کمپوست بر سینتیک رهاسازی فسفر در خاک آهکی

زینب سخنور ماهانی؛ ناصر برومند؛ مهدی سرچشمه پور

دوره 37، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 575-588

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.82137.1277

چکیده
  فسفر یکی از مهمترین عناصر ضروری برای رشد گیاهان و تولید محصولات کشاورزی است. درخاک‌‌های آهکی به علت pH بالا، درصد زیاد کربنات کلسیم، کمبود مواد آلی و رطوبت؛ کمبود فسفر به صورت یک عارضه عمومی دیده می‌‌شود. قابلیت جذب فسفر تابع واکنش‌‌های مختلف خاک است. سرعت و مقدار آزادسازی فسفر قابل استفاده تابع واکنش‌‌های خاک و زمان انجام این ...  بیشتر

علوم خاک
اثر زغال زیستی اصلاح شده اسیدی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و فراهمی عناصر کم‌مصرف در گیاه کینوا (رقم گیزوان) در یک خاک آهکی

مهری بزی عبدلی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ امیر بستانی؛ طالب نظری

دوره 37، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 589-602

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.82277.1281

چکیده
  یکی از راه­های بهبود ویژگی شیمیایی و حاصلخیزی خاک­های آهکی، کاربرد مواد آلی از جملـه زغال زیستی تولید شده از ضایعات آلی است. اما زغال­های زیستی عمدتاً دارای pH قلیایی بوده و کاربرد مقادیر زیاد آنها می­تواند کمبود برخی عناصر غذایی را برای گیاه در خاک­های آهکی تشدید کند. اصلاح زغال زیستی با اسیدها باعث افزایش در دسترس بودن عناصر ...  بیشتر

علوم خاک
مقایسه کارایی سامانه‌های رده‌بندی آمریکایی (ST)و جهانی (WRB) در گروه‌بندی خاک‌های گچی- آهکی غرب استان کهگیلویه و بویراحمد

حمیدرضا اولیایی

دوره 37، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 603-620

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.84009.1326

چکیده
  طبقه­بندی خاک، فرایند گروه­بندی واحدهای خاک به کلاس‌های کم و بیش یکنواخت، با در نظر گرفتن اهدافی مشخص می­باشد. یکی از دلایل اصلی ایجاد سامانه­های طبقه­بندی خاک، شناسایی تفاوت ویژگی­های مهم خاک­هـا بـرای اهـداف مـدیریتی اسـت. از میان سامانه­های رده­بندی در دنیا و ایران، دو سامانه رده­بندی آمریکایی (ST) و جهانی (WRB) ...  بیشتر

علوم خاک
تأثیر ضربه قطرات باران بر تولید رواناب و هدررفت خاک از شیارهای شخم تحت شدت‌های مختلف باران

علی رضا واعظی؛ رعنا بیگدلی

دوره 37، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 383-396

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.15038.0

چکیده
  ضربه قطرات باران یکی از عوامل مؤثر بر تخریب ساختمان خاک و فرسایش آبی است. اطلاعات کافی در مورد نقش این عامل در تولید رواناب و هدررفت خاک از شیارها به‌ویژه در خاک­های مناطق نیمه‌خشک موجود نیست. این پژوهش با هدف بررسی اثر ضربه قطرات باران بر تولید رواناب و هدررفت خاک از شیارها تحت شدت‌های مختلف باران در برخی خاک­های منطقه نیمه‌خشک ...  بیشتر

علوم خاک
اثر رهاسازی اراضی کشاورزی بر برخی خصوصیات بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک

مهرانگیز سادات ساداتی؛ علی بهشتی آل آقا؛ فردین حامدی

دوره 37، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 397-413

https://doi.org/10.22067/jsw.2022.77543.1179

چکیده
  تغییر کاربری اراضی، تأثیر زیادی بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می‌گذارد. در این پژوهش تأثیر رهاسازی اراضی کشاورزی که به مدت حداقل 10 سال رهاشده‌اند بر شاخص‌های pH، EC، وزن مخصوص ظاهری، پایداری خاکدانه‌ها، میزان فسفر، نیتروژن و کربن آلی خاک، معدنی شدن کربن آلی، کسر متابولیکی و کربن زیست‌توده میکروبی در دو عمق صفر تا ...  بیشتر

علوم خاک
رابطه بین شیب دامنه و سنگ بستر با برخی از ویژگی‌های خاک

مهدی جعفریان؛ علی گلکاریان؛ حجت امامی

دوره 37، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 415-430

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.79280.1214

چکیده
  ماده ‌مادری و توپوگرافی از ویژگی‌های مهم وتاثیرگذار بر کیفیت خاک در هر منطقه می‌باشند. خاک‌های حاصل از جنس سنگ‌های مختلف دارای خصوصیات مختلفی هستند که این تفاوت‌ها در کیفیت خاک و فرسایش‌پذیری آن تأثیر مستقیم دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین درصد شیب و جنس سنگ با برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از قبیل درصد ماده آلی، ...  بیشتر

علوم خاک
تاثیر نانو ذرات آهن مغناطیسی در توزیع شکل‌های شیمیایی کادمیوم در یک خاک آلوده

سودابه نیکخوثانی گل تپه؛ سیروس صادقی؛ مجتبی نورآئین؛ سید سیامک زواره

دوره 37، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 431-442

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.80046.1235

چکیده
  ترکیبات آهن به شکل نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی و یا مغناطیسی، به علت داشتن توانایی حذف یا کاهش اثر آلاینده‌های متعدد آلی و معدنی از جمله اصلاح کننده‌هایی هستند که برای کاهش آلودگی محیط زیست به‌ویژه در محیط‌های آبی به کار می‌روند. مطالعات کمی در مورد استفاده از نانو ذرات آهن مغناطیسی در اصلاح خاک‌‌های آلوده به فلزات سنگین صورت گرفته ...  بیشتر

علوم خاک
تغییرات مکانی خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز بریموند استان کرمانشاه

سیدحمیدرضا صادقی؛ مهین کله هوئی؛ علی نوری؛ نسترن نادری‎مرنگلو؛ معصومه هواسی؛ آراسته پای‌فشرده؛ مهدی خیرپرست؛ سحر مصطفایی‎یونجالی؛ زینب پیروزنیا؛ معصومه حمزه‎بی‎بالانی

دوره 37، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 443-456

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.80775.1247

چکیده
  فرسایش خاک یکی از تهدیدهای مهم برای حفاظت از منابع آب‌وخاک به شمار می‌رود. حال آن‎که تاکنون مؤلفه‌های مختلف آن ازجمله تغییرات مکانی موردتوجه لازم قرار نگرفته است. هدف اصلی این پژوهش تعیین خطر فرسایش بالقوه و بالفعل حوزه آبخیز بریموند استان کرمانشاه با استفاده از مدل CORINE و در سامانه اطلاعات جغرافیایی بوده است. اطلاعات موردنیاز ...  بیشتر

علوم خاک
منشأیابی و ارزیابی آلودگی خاک‌های مرکزی استان خوزستان به برخی فلزات با پتانسیل آلایندگی

نسیم صحرایی؛ احمد لندی؛ سعید حجتی؛ ادواردو پاسولی

دوره 37، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 457-471

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.81161.1254

چکیده
  فلزات با پتانسیل آلایندگی از مهم‌ترین آلاینده‌های ‌محیطی هستند که در تمام جوامع صنعتی یافت می‌شوند از این‌رو ارزیابی وضعیت آلودگی خاک برای توسعه پایدار کشاورزی و احیا خاک‌های آلوده به فلزات با پتانسیل آلایندگی امری ضروری است. مطالعه حاضر با هدف کمی سازی آلودگی فلزات سرب، نیکل، کروم و روی برای ارزیابی زیست‌محیطی خاک با استفاده ...  بیشتر

علوم خاک
پایش زمانی رسوبات بادی و بعضی از عناصر سنگین در رسوبات معلق شهرستان طبس

حجت امامی؛ مهسا معمارزاده

دوره 37، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 219-235

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.78876.1204

چکیده
  ذرات گردوغبار یکی از راه‌های بسیار مهم ورود عناصر سنگین به خاک می‌باشند. رسوبات دانه ریز نقش مهمی در انتقال آلودگی هوا به دلیل وجود فلزات سنگین و آفت کش‌ها را دارا می‌باشند.به دلیل خشکی و وجود بادهای فرساینده در شهر طبس و زیاد بودن شدت فرسایش بادی در این منطقه، حجم زیادی از رسوبات بادی همراه با این بادهای فرساینده وارد این شهر می­شوند. ...  بیشتر

علوم خاک
بررسی کلنیزاسیون دوگانه Rhizophagus irregularis و Serendipita indica در جو در سطوح مختلف فسفر با به‌کارگیری آنتی‌بادی منوکلونال

وحیده دین محمدی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ لیلی عاقبتی ملکی

دوره 37، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 261-279

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.79849.1230

چکیده
  مطالعات اخیر نشان می‌دهد که اغلب گیاهان زراعی و باغی علاوه بر همزیستی با قارچ‌های میکوریز آربوسکولار می‌توانند همراه با قارچ‌ اندوفیت S. indica نیز ایجاد همزیستی کنند. مقدار بالای فسفر قابل‌جذب در خاک سبب محدودیت کلنیزاسیون قارچ‌های میکوریز آربوسکولار در ریشه می‌شود اما در خصوص تأثیر آن بر همزیستی قارچ اندوفیت اطلاعات کافی در دسترس ...  بیشتر

علوم خاک
ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای باغات به (Cydonia oblonga Mill.) با استفاده از روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی (CND) در استان اصفهان

اکبر گندمکار؛ زهرا خان محمدی؛ مجید بصیرت

دوره 37، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 281-293

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.79923.1231

چکیده
  یکی از روش‌های مهم برای تفسیر نتایج تجزیه شیمیایی برگ و بررسی وضعیت تغذیه‌ای گیاهان، روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی (CND) است. این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای باغات (به) و برآورد اعداد مرجع (نرم‌های) عناصر غذایی برای این محصول در 28 باغ از شهرستان‌های اصفهان و نطنز انجام شد. نمونه‌های مرکب از برگ‌های با رشد کامل بهاره درختان ...  بیشتر

علوم خاک
اثر زمان و چرخه‌های تر و خشک شدن بر ماندگاری خاکپوش در خاک برای کنترل فرسایش بادی

فاطمه نورعلی وند؛ احمد فرخیان فیروزی

دوره 37، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 295-314

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.74277.1127

چکیده
  خاکپوش با ایجاد پوششی بر سطح خاک می­تواند مقاومت سطحی خاک را در برابر جریان فرساینده­ی باد افزایش دهد. هدف این مطالعه بررسی کارایی خاکپوش­های­ معدنی (نانورس مونت­موریلونایت)، شیمیایی (پلیمر پلی­وینیل­استات) و زیستی (زغال زیستی و هیدروژل سلولز) در زمان­های مختلف برای اصلاح برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک و کنترل فرسایش ...  بیشتر

علوم خاک
نقشه‌برداری رقومی تغییرات سطحی و زیرسطحی کربن آلی و شوری خاک در بخشی از اراضی دشت قزوین (مطالعه موردی: مناطق آبیک و نظر آباد)

گردآفرین رضایی؛ فریدون سرمدیان؛ علی محمدی ترکاشوند؛ جواد سید محمدی؛ مریم مرعشی علی آبادی

دوره 37، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 315-331

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.80369.1238

چکیده
  آگاهی از توزیع مکانی شوری و کربن­ آلی خاک منجر به دستیابی به اطلاعات ارزشمندی می­گردد که در اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای فعالیت­های کشاورزی موثر است. این مطالعه با هدف بررسی تغییرات مکانی قابلیت هدایت الکتریکی (EC) به عنوان بیانگر وضعیت شوری خاک و کربن­آلی خاک (SOC) در دو لایه سطحی (صفر تا30 سانتی­متر) و زیرسطحی (30-60 سانتی­متر) با ...  بیشتر

علوم خاک
تأثیر کاربرد نیتروهیومیک اسید بر برخی ویژگی‎های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)

منصور میرزایی ورویی؛ شاهین اوستان؛ عادل ریحانی تبار؛ نصرت اله نجفی

دوره 37، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 333-352

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.80642.1244

چکیده
  مصرف کودهای شیمیایی نیتروژن­دار مشکلات عدیده‎ای همچون آلودگی آب‎های زیرزمینی، غنی شدن آب‎های سطحی و کاهش کیفیت گیاهان دارویی را به همراه دارد. در پژوهش حاضر، تأثیر هیومیک اسید نیتروژن‎دار شده یا نیتروهیومیک اسید (‏NHA‏) بر رشد و ترکیب عنصری گیاه مرزه و نیز هدررفت نیتروژن ‏بررسی شد. برای این منظور، ‏NHA‏ از واکنش نیتریک ...  بیشتر

علوم خاک
مقایسه کارایی گیاهان مختلف در حذف هیدروکربن‌های نفتی کل از خاک‌های مناطق نفت‌خیز

نقشینه یاری نیلاوره؛ علی بهشتی آل آقا؛ مهین کرمی؛ مرضیه صادقی

دوره 37، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 31-43

https://doi.org/10.22067/jsw.2022.76982.1172

چکیده
  آلودگی خاک با هیدروکربن‌های نفتی یک مشکل زیست‌محیطی مهم است. روش‌های فیزیکی و شیمیایی متعددی برای مقابله با آلودگی‌های نفتی در خاک وجود دارد. گیاه‌پالایی یک فناوری نسبتاً نوین پالایش خاک‌های آلوده است که در آن از گیاهان مقاوم و مناسب جهت حذف یا کاهش غلظت آلاینده‌ها از محیط‌زیست استفاده می‌شود. در این پژوهش، خاک آلوده به هیدروکربن‌های ...  بیشتر

علوم خاک
کاربرد مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره در ارزیابی تناسب اراضی

سحر اخوان؛ احمد جلالیان؛ نورایر تومانیان؛ ناصر هنرجو

دوره 37، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.78892.1205

چکیده
  تحلیل تناسب اراضی با استفاده از مجموعه متنوعی از عوامل موثر بر تولید کمی و کیفی محصولات و بررسی پیچدگی­های روابط آن­ها باهم، و همچنین نقشه­برداری کاربری اراضی، از مفیدترین کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی وکاربرد مدل­های تصمیم­گیری چندمعیاره در مدیریت منابع زمین است. در پژوهش حاضر، ارزیابی کیفی تناسب اراضی با استفاده ...  بیشتر

علوم خاک
تاثیر کاربرد پسماند بستر کشت قارچ و کود سبز یونجه بر برخی شناسه‌های حاصلخیزی کیفیت خاک و عناصر مغذی در اسفناج

تهمینه قیطاسی رنجبر؛ محسن نائل

دوره 37، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22067/jsw.2022.79340.1217

چکیده
  به منظور بهبود کمّیت و کیفیت محصول و ارتقاء کیفیت خاک، استفاده بهینه از بهسازهای آلی یک ضرورت است. در مطالعه حاضر، اثر دو بهساز آلی، در مقایسه با کود شیمیایی اوره، بر برخی شناسه­های کیفیت خاک، هم چنین عملکرد و برخی عناصر غذایی گیاه اسفناج بررسی شد. آزمایش در قالب بلوک­های کامل تصادفی، با سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل کود سبز ...  بیشتر

علوم خاک
تأثیر استخراج سنگ آهن بر غلظت برخی از فلزات سنگین و پهنه‌بندی آلودگی خاک (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن سنگان، خواف-ایران)

ریحانه خشتابه؛ مرتضی اکبری؛ آوا حیدری؛ علی اصغر نجف پور

دوره 37، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.79471.1219

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات برخی از فلزات سنگین همچون سرب، آهن، نیکل، مس، آرسنیک و پهنه‌بندی آلودگی خاک ناشی از آنها در مناطق اطراف معدن سنگ آهن سنگان شهرستان خواف در خراسان رضوی انجام شد. جهت انجام این تحقیق، تعداد 60 نمونه خاک از عمق (0-20) سانتی‌متری به صورت سیستماتیک و از دو منطقه مجاور معدن و شاهد برداشت شد. غلظت فلزات سنگین با ...  بیشتر

علوم خاک
اثر دوره‌های تر و خشک‌شدن بر برخی شاخص‌های فیزیکی بسترهای رشد بر پایه بیوچار و پشم‌سنگ

شاهرخ شاهمنصوری؛ محمد رضا مصدقی؛ حسین شریعتمداری

دوره 37، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.79577.1226

چکیده
  بررسی تغییرات ویژگی‌های فیزیکی و پایداری بسترها در حین کشت گیاه به دلیل تغییراتی که در اثر رشد ریشه و دوره‌های تر و خشک‌شدن رخ می­دهد، ضروری است. در این پژوهش 14 بستر رشد ترکیبی با نسبت­های مختلف حجمی از مواد جداگانه تهیه شدند. در ابتدا تخلخل کل (TP)، چگالی ظاهری (BD)، چگالی حقیقی (PD)، pH و رسانایی الکتریکی (EC) در بسترهای رشد اندازه‌گیری ...  بیشتر