دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

این مقالات در نوبت چاپ شماره های بعدی این نشریه می باشد

مقالات پژوهشی

درون‏یابی مکانی بارندگی سالانه با شبکه‏های عصبی مصنوعی و ارزیابی نتایج با رویکرد اعتبارسنجی جامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22067/jsw.v0i0.31838

محمد مقدس؛ شهاب عراقی نژاد؛ مجید خیاط خلقی


بررسی قابلیت گیاه پالایی آتریپلکس (.sp Atriplex) و خرزهره (Nerium oleander ) در جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم در مرکز دفن آرادکوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

10.22067/jsw.2023.81321.1256

مریم رفعتی؛ مریم ملک زاده؛ مجید فیروزی


ارزیابی حجم آب آبیاری و ردپای آب محصولات زراعی و باغی در استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22067/jsw.2023.81144.1253

مصطفی گودرزی؛ فریبرز عباسی؛ ابوالفضل هدایتی پور


پیش نگری بارش های فرین در حوضه دریاچه ارومیه تحت شرایط تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.22067/jsw.2023.81891.1270

نسرین ابراهیمی؛ آذر زرین؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


پیامد آلودگی نفتی طبیعی و طولانی‌مدت بر جمعیت میکروبی و فعالیت آنزیم اوره‌آز خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1402

10.22067/jsw.2023.80896.1250

شکوفه مرادی؛ محمدرضا ساریخانی؛ علی بهشتی آل آقا؛ عادل ریحانی تبار؛ سید سیامک علوی کیا؛ علی بنده حق؛ روح اله شریفی


تحلیل زمانی- مکانی ابرناکی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22067/jsw.2023.82496.1285

آوا غلامی؛ سید حسین میرموسوی؛ مسعود جلالی؛ کوهزاد رئیس پور


بررسی فصلی تبخیر و تعرق مرجع و تحلیل حساسیت آن به عناصر هواشناسی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22067/jsw.2023.83328.1307

آمنه یحیوی؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ شهریار خالدی؛ خدیجه جوان


ارزیابی سطوح مختلف کود نیتروژن و کمپوست گاوی بر عملکرد و جذب نیترات موسیر (Allium hirtifolium Boiss.) در منطقه فریدونشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22067/jsw.2023.81652.1266

زهرا خان محمدی؛ ابوالفضل احمدی


تاثیر اسیدی کردن خاک فسفات و ورمی کمپوست بر سینتیک رهاسازی فسفر در خاک آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22067/jsw.2023.82137.1277

زینب سخنور ماهانی؛ ناصر برومند؛ مهدی سرچشمه پور


برآورد نیاز آبی خالص مراحل مختلف فنولوژیک گیاه زیره سبز در مناطق مختلف استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22067/jsw.2023.81881.1269

امیرهوشنگ جلالی؛ حمیدرضا سالمی


تعیین آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید جو در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22067/jsw.2023.82302.1284

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ فریبرز عباسی؛ ابوالفضل ناصری؛ پیمان ورجاوند؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ محمد مهدی قاسمی؛ سالومه سپهری صادقیان؛ حسن خسروی؛ محمد کریمی؛ فرزین پرچمی عراقی؛ مصطفی گودرزی؛ مختار میران زاده؛ مسعود فرزام نیا؛ افشین یوسف گمرکچی؛ سیدمعین الدین رضوانی؛ رامین نیکانفر؛ سیدحسن موسوی فضل؛ علی قدمی فیروزآبادی


اثر زغال زیستی اصلاح شده اسیدی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و فراهمی عناصرکم مصرف در گیاه کینوا ( رقم گیزوان) در یک خاک آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22067/jsw.2023.82277.1281

مهری بزی عبدلی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ امیر بستانی؛ طالب نظری


پیش‌بینی شاخص ترکیبی خشکسالی کشاورزی (CDI) براساس تصاویر ماهواره‌ای با روشهای یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22067/jsw.2023.82798.1293

نازیلا شاملو؛ محمدتقی ستاری؛ خلیل ولیزاده کامران؛ حالیت آپ آیدین


تعیین حدود بهینه شاخص های منحنی توزیع اندازه منافذ خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22067/jsw.2023.83150.1300

مهدی زنگی آبادی


بررسی فرآیندهای تغییر و تحول و تنفس میکروبی خاک در امتداد یک مخروط‌افکنه نیمه‌خشک در شمال شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22067/jsw.2023.83632.1313

مهوان حسن زاده؛ علیرضا کریمی کارویه؛ عادل سپهر؛ امیر لکزیان؛ امید بیات