جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به لینک journal/metrics مراجعه نمایید.

 

تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 84
تعداد مقالات ارسال شده 4,020
تعداد مقالات رد شده 2,182
درصد عدم پذیرش 54
تعداد مقالات پذیرفته شده 1,588
درصد پذیرش 40
زمان پذیرش (روز) 41
تعداد پایگاه های نمایه شده 9
تعداد داوران 613

 

نشریه آب و خاک از فروردین ماه سال 1386 به صورت فصلنامه (4 شماره در سال) منتشر شده است و از فروردین ماه سال 1389 به صورت دوماهنامه (6 بار در سال) منتشر می شود.

 در این نشریه نتایج و دستاوردهای پژوهشی جدید محققان محترم در زمینه‌های

آبیاری، علوم خاک، هواشناسی کشاورزی

پس از داوری منتشر می‌شود.

 

 رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: الف 

رتبه Q1 و نشریه هسته ، ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13990.368

رتبه Q1 و نشریه هسته ، ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13980.251

رتبه Q1 و ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13970.214

ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13960.170 

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1401/12/22

 

شماره جاری: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 87، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1-164 

ابر واژگان