زمینه مطالعاتی

.

نشریه آب و خاک به صورت ماهنامه 6 شماره در سال چاپ می شود. هدف از انتشار این نشریه  افزایش توان علمی ، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مسایل کشاورزی از جنبه های کیفی و کمی است. مقلات علمی پژوهشی محققین محترم را در زمینه های آبیاری و خاکشناسی و هواشناسی  را که برای اولین بار منتشر می شود ، می پذیرد.

 

سیاست دسترسی آزاد

نسخه‌برداری و استفاده از مقاله‌های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد می‌باشد.