[1]
یزدان پناهن. 2015. مقایسه چند سیستم تصفیه فاضلاب روستایی از نظر برخی ویژگی‌های شیمیایی و عناصر سنگین. آب و خاک. 29, 2 (آوریل 2015), 322-335. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.29481.