[1]
ملک زادها., مجیدیج., علی اصغرزادن. و عبدالعلی زادهج. 2016. اثر سرب بر مقدار گلومالین هیفی و ریشه ‏ای واکنش ‏پذیر با آنتی ‏بادی مونوکلونال و بردفورد در شرایط کشت درون شیشه‏ ای و گلدانی. آب و خاک. 30, 2 (فوریه 2016), 605-617. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v30i2.47802.