[1]
زارع ابیانهح., حیدریف., حیدریغ.ر. و جوزیم. 2019. اثر سوپرجاذب، کود نیتروژنی و تنش خشکی بر عملکرد و بهره‌وری آب گیاه فلفل دلمه‌ای. آب و خاک. 33, 3 (ژوئن 2019), 463-476. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.76431.