[1]
رضائیح., جعفرزادهع.ا., علیجانپورا., شهبازیف. و ولیزاده کامرانخ. 2019. وضعیت ماده آلی خاک در توده¬های جنگلی ارسباران . آب و خاک. 34, 1 (دسامبر 2019), 115-127. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.80633.