(1)
متقیانح.; حسین‌پورع.; کیانیش. سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست. JSW 2016, 30, 581-593.