(1)
کاشی زنوزیل.; یزدانیم.; خسروشاهیم.; رحیمیم. بررسی تغییرات برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی به روش زمین‌آمار در حوزه ‌آبخیز شهرستان مرند- آذربایجان‌شرقی. JSW 2019, 32, 1081-1095.