قهرمانب.; داوریک. افزایش کارایی فرایند خوشه بندی K- میانگین توسط روش های سلسله مراتبی. آب و خاک, v. 28, n. 3, p. 471-480, 6 جولای 2014.