مجد سلیمیک.; صلواتیانس. ب.; امیریا. ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک اجرا شده در باغ‌های چای استان گیلان. آب و خاک, v. 29, n. 2, p. 336-349, 25 آوریل 2015.