باقریفامس.; لکزیانا.; رضائیم. جذب اورانیوم ((238U از محیط‌های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت. آب و خاک, v. 24, n. 2, 14 جولای 2010.