باباعلیح.; رامکز.; سپهوندر. برآورد سيلاب طرح حوضه آبخيز با به¬کارگيري تئوري فرکتال و مدل بارش- رواناب HEC-HMS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز رودخانه خرم‌آباد). آب و خاک, v. 32, n. 6, p. 1097-1107, 14 مارس 2019.