زارع ابیانهح.; حیدریف.; حیدریغ. ر.; جوزیم. اثر سوپرجاذب، کود نیتروژنی و تنش خشکی بر عملکرد و بهره‌وری آب گیاه فلفل دلمه‌ای. آب و خاک, v. 33, n. 3, p. 463-476, 23 ژوئن 2019.