یوسفی فردم.; جعفریا. توزیع مکانی جیوه در خاک¬های اطراف کارخانه سیمان کرمان. آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 85-95, 15 ژانویه 2020.