کشاورزس.; قاسمیر. اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم. آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 155-167, 8 فوریه 2020.