سپه ونده.; فیضیانم.; میرزائی تالار پشتیر.; مولرت. مقایسه روش¬های مختلف اندازه¬گیری کربن آلی در کاربری¬های مختلف خاک¬های آهکی استان لرستان. آب و خاک, v. 34, n. 1, p. 169-177, 30 دسامبر 2019.