مرادی نسبوحید, شیروانیمهران, ایوبیشمس اله, و باباییمحمدرضا. 2016. “غلظت فلزات سنگین در خاک‌های اراضی فضای سبز شرکت فولاد مبارکه”. آب و خاک 30 (5), 1574-83. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.35976.