زارع ابیانهحمید, حیدریفرزانه, حیدریغلام رضا, و جوزیمهدی. 2019. “اثر سوپرجاذب، کود نیتروژنی و تنش خشکی بر عملکرد و بهره‌وری آب گیاه فلفل دلمه‌ای”. آب و خاک 33 (3), 463-76. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.76431.