[1]
ملک زادها., مجیدیج., علی اصغرزادن., و عبدالعلی زادهج., “اثر سرب بر مقدار گلومالین هیفی و ریشه ‏ای واکنش ‏پذیر با آنتی ‏بادی مونوکلونال و بردفورد در شرایط کشت درون شیشه‏ ای و گلدانی”, JSW, ج 30, ش 2, صص 605-617, فوریه 2016.