[1]
زارع ابیانهح., حیدریف., حیدریغ. ر., و جوزیم., “اثر سوپرجاذب، کود نیتروژنی و تنش خشکی بر عملکرد و بهره‌وری آب گیاه فلفل دلمه‌ای”, JSW, ج 33, ش 3, صص 463-476, ژوئن 2019.