باقریفامس., لکزیانا., و رضائیم. “جذب اورانیوم ((238U از محیط‌های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت”. آب و خاک, ج 24, ش 2, جولای 2010, doi:10.22067/jsw.v0i0.3217.