لاهوتیپ., عمادیس. م., بهمنیارم. ع., و قاجار سپانلوم. “پهنه‌بندی کربن آلی خاک با استفاده از روش‌های زمین‌آماری و شبکه عصبی مصنوعی (استان کهگیلویه و بویراحمد)”. آب و خاک, ج 32, ش 6, مارس 2019, صص 1135-48, doi:10.22067/jsw.v32i6.67983.