زارع ابیانهح., حیدریف., حیدریغ. ر., و جوزیم. “اثر سوپرجاذب، کود نیتروژنی و تنش خشکی بر عملکرد و بهره‌وری آب گیاه فلفل دلمه‌ای”. آب و خاک, ج 33, ش 3, ژوئن 2019, صص 463-76, doi:10.22067/jsw.v0i0.76431.