روشنگرکیومرث, اعلمیمحمد تقی, و وجودی مهربانیفاطمه. “افزایش دقت پیش بینی بارکل رسوبی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (مطالعه موردی: رودخانه قطورچای)”. آب و خاک 29, no. 6 (سپتامبر 15, 2015): 1416-1426. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/26891.