منصوریطاهره, گلچیناحمد, و فریدونیجیران. “تأثیر EDTA و اسید سولفوریک بر استخراج سرب از خاک آلوده توسط گیاه تربچه”. آب و خاک 30, no. 1 (دسامبر 8, 2015): 194-209. دسترسی فوریه 25, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/37848.