مهاجرپورمهدی, علیزادهامین, و موسوی‌بایگیمحمد. “بررسی مقادیر برگاب در آبیاری بارانی در دو گیاه سویا و گندم بهاره”. آب و خاک 28, no. 3 (سپتامبر 17, 2014): 462-470. دسترسی فوریه 25, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/39493.