متقیانحمیدرضا, حسین‌پورعلیرضا, و کیانیشهرام. “سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست”. آب و خاک 30, no. 2 (فوریه 14, 2016): 581-593. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/42565.