ملک زادهالهام, مجیدیجعفر, علی اصغرزادناصر, و عبدالعلی زادهجلال. “اثر سرب بر مقدار گلومالین هیفی و ریشه ‏ای واکنش ‏پذیر با آنتی ‏بادی مونوکلونال و بردفورد در شرایط کشت درون شیشه‏ ای و گلدانی”. آب و خاک 30, no. 2 (فوریه 14, 2016): 605-617. دسترسی اکتبر 30, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/47802.