معین فرمریم, رسولی صدقیانیمیرحسن, برینمحسن, و اسدزادهفرخ. “جداسازی باکتری¬های کارا در رسوب زیستی کربنات¬کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه ”. آب و خاک 34, no. 1 (دسامبر 2, 2019): 143-154. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/69069.