کاشی زنوزیلیلا, یزدانیمحمدرضا, خسروشاهیمحمد, و رحیمیمحمد. “بررسی تغییرات برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی به روش زمین‌آمار در حوزه ‌آبخیز شهرستان مرند- آذربایجان‌شرقی”. آب و خاک 32, no. 6 (مارس 14, 2019): 1081-1095. دسترسی فوریه 22, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/72066.