کشاورزسمیرا, و قاسمیرضا. “اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم”. آب و خاک 34, no. 1 (فوریه 8, 2020): 155-167. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/81521.