پوزنمحمدطاهر, چاریمحمدمهدی, و افراسیابپیمان. “ارزیابی روش¬های مختلف مقیاس¬سازی معادله نفوذ فیلیپ”. آب و خاک 34, no. 1 (دسامبر 30, 2019): 27-42. دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/82567.