سلیمانی ساردوالهام, و فرپورمحمد هادی. “تشکیل و تکامل خاک¬های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان”. آب و خاک 34, no. 1 (فوریه 1, 2020): 209-223. دسترسی اکتبر 24, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/84143.